POW! DroP Out What to do – proiect de combatere a fenomenului de abandon a activităților sportive în rândul tinerilor

Proiectul Pow își propune să îmbunătățească condiția tinerilor prin promovarea proceselor de incluziune socială și de prevenire a disconfortului juvenil, intervenind asupra factorilor sociali și relaționali folosind activitatea sportive.

RO:

Proiectul își propune să cobată fenomenul de abandon sportiv timpuriu în grupa de vârstă 13-17 ani, prin promovarea valorii sportului, care să fie considerat un instrument de creștere din punct de vedere fizic, psihologic și social. 

Obiectivele principale ale acestui proiect vizează promovarea sportului ca mijloc de incluziune socială pentru 200 de tineri cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani cu risc de abandon și formarea a 37 de instructori pe teme transversale privind sportul și formarea de echipe. 

Pentru a atinge aceste obiective,proiectul își propune să creeze și să consolideze acțiunile de informare și conștientizare privind importanța sportului și a activității fizice, să îmbogățească oferta sportivă prin combinarea activității fizice clasice cu activități ludico-sportive aparținând diferitelor discipline care aplică o abordare educațională centrată pe relaționare și construirea de echipe și, în cele din urmă, să instruiască activități de formare pe teme relaționale și activități de team building indoor și outdoor cu care să implice tinerii aflați în situații de risc. 

Pentru copiii care vor participa la activități, impactul european va crește motivația de a continua practicarea sportului sau a motricității, de a nu-l exclude pe celălalt și de a împărtăși momente împreună în aer liber chiar și după încheierea proiectului. Același lucru este valabil și pentru părinți,  aceștia vor primi un impuls suplimentar pentru a participa la activitățile sportive, deoarece vor avea ocazia să aprecieze metodologiile și tehnicile de predare utilizate în cadrul acestui proiect. 

Pow Project aims to improve the condition of youth by promoting processes of social inclusion and prevention of youth discomfort, intervening on social and relational factors using the pleasant and unifying channel of sport activity. It aims to counteract the phenomenon of early sports abandonment in the 13-17 age group, through the promotion of the value of sports, to be considered as a growth tool from a physical, psychological and social point of view. 

The main objectives of this project aim to promote sport as a means of social inclusion for 200 13-17 year olds at risk of drop-out and to Train 37 instructors on transversal topics concerning sport and team building. 

To achieve these objectives,the project proposes to create and strengthen information and awareness-raising actions on the importance of sport and physical activity, to enrich the sports offer by combining the classic physical activity with ludic-sports activities belonging to different disciplines that apply an educational approach centered on the relationship and team building and lastly to instruct training activities on relational issues and indoor and outdoor team building activities with which to involve young people at risk. 

For the kids who will participate in the activities, the European impact will increase the motivation to continue sports or motor practice, not to exclude the other and to share moments together in the open air even after the end of the project. The same goes for the parents as they will receive a further impulse to take part in the sports activities, as they will have the opportunity to appreciate the teaching methodologies and techniques used in this project.

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/101133429

Scroll to Top
Sari la conținut