Parents training in support of their children with disabilities – proiect pentru formarea părinților

Principalul rezultat pe care ne așteptăm să îl obținem este implementarea modelului bazat pe dovezi de formare pentru părinți și materialele de învățare care vor fi puse la dispoziție prin intermediul platformei de diseminare Erasmus+, precum și prin intermediul site-ului web al proiectului.

Ne propunem ca rezultatele proiectului nostru și produsele de formare/educaționale să răspundă nevoilor principalului grup țintă: părinții copiilor cu dizabilități de dezvoltare și probleme de comportament. Scopul nostru este de a adăuga treptat cursuri de formare pentru părinți la cursurile pentru educatori speciali, profesori și asistenți sociali care lucrează cel mai adesea cu copii cu dizabilități și cu părinții acestora. Diferite grupuri de părinți din Europa ai unor copii care au diferite tipuri de dizabilități mentale și neurologice au o nevoie puternică și în creștere de ajutorul educatorilor speciali care au grijă și educă copiii lor. Prin urmare, este logic să includem educatorii speciali ca al doilea grup cel mai important la care va ajunge acest proiect. Cu toate acestea, ei trebuie să folosească metode noi și diferite de predare, cum ar fi mai mult e-learning, întâlniri virtuale și rețele sociale decât se face de obicei în acest domeniu social „delicat și fragil”.

Dorim să dezvoltăm și să diseminăm un model bazat pe dovezi pentru formarea părinților și materiale de învățare din acest proiect.

––––––––

EN:

The main outcome we expect to achieve is the implementation of the evidence-based model of training for parents and the learning materials that will be made available through the dissemination platform Erasmus+ as well as through the project website. We aim for the results of our project and training/educational products to meet the needs of the main target group: parents of children with developmental disabilities and behavioural problems. Our goal is to gradually add trainings for parents to courses for special educators, teachers and social workers who most often work with children with disabilities and their parents. Different groups of parents from Europe of children who have different types of mental and neurological disabilities have a strong and growing need for the help of special educators who care for and educate their children. Therefore, it makes sense to include special educators as the second most important group that this project will reach. However, they need to use new and different ways of teaching, such as more e-learning, virtual meetings and social networks than is usually done in such „delicate and fragile” social area.

We wish to develop and disseminate an evidence-based model for training parents and learning materials from this project.

Scroll to Top
Sari la conținut