Centrul EUROPE DIRECT Arad

Asociatia Ofensiva Tinerilor administrează Centrul EUROPE DIRECT, care își propune  popularizarea în rândul tinerilor a oportunităților destinate acestora.

RO: 

Proiectele europene care se desfășoară în țara și orașul nostru sunt deosebit de importante pentru populație și pentru tineri în mod special, însa deseori accesul la aceste oportunități este modest, multi aradeni necunoscând fapul ca sunt eligibili pentru participarea la mobilitati cu caracter transnational, european. Asociatia noastra administreaza de peste un an centrul Europe Direct care isi propune tocmai popularizarea in randul tinerilor a oportunittailor destinate acestora. Astfel, considerăm că este datoria noastră ca centru Europe Direct Arad să informăm tinerii cu privire la existența proiectelor europene care se desfășoară în comunitate și la oportunitățile unice pe care acestea le oferă. 

Prin Europe Direct Arad, dorim să contribuim masiv la sporirea gradului de informare a comunității arădene cu privire la elementele de bază ale UE și politicile de interes pentru public, în special pentru tineri, stimularea dezbaterilor pe teme europene și construirea unui mediu de comunicare, prin organizarea unor evenimente, în mare parte de tip non-formal, de conștientizare a drepturilor, a responsabilităților și a oportunităților, facilitarea participării tinerilor din comunitatea arădeană la proiecte și mobilități de tineret în diferite țări europene și nu numai, și să  promovăm valorile fundamentale ale Uniunii Europene.

http://europedirectarad.ro

EN: 

The European projects taking place in our country and city are particularly important for the population and for young people in particular, but often access to these opportunities is modest. Many people from Arad are unaware of the fact that they are eligible to participate in transnational, European mobility. Our association has been running the Europe Direct Centre for over a year now, which aims precisely to popularise opportunities for young people. Thus, we believe that it is our duty as Europe Direct Arad centre to inform young people about the existence of European projects taking place in the community and the unique opportunities they offer. 

Through Europe Direct Arad, we want to contribute massively to increase the level of information of the Arad community on the basic elements of the EU and policies of interest to the public, especially young people. Also to  stimulate debates on European issues and build an environment of communication by organizing events, mostly non-formal, to raise awareness of rights, responsibilities and opportunities, facilitate the participation of young people from the Arad community in youth projects and mobility in different European countries, and  to promote the fundamental values of the European Union.

http://europedirectarad.ro

Scroll to Top
Sari la conținut