Metaverse Learning Hub – proiect pentru dezvoltarea competențelor digitale și umane ale tinerilor dezavantajați

Proiectul ”The Metaverse Learning Hub (MLH): Developing youth’s human and digital skills through gamification & immersive learning experiences” își propune să conceapă, să creeze prototipuri și să dezvolte îndrumări bazate pe dovezi și experiențe de învățare bazate pe jocuri pentru lucrătorii de tineret cu privire la dezvoltarea competențelor digitale și umane ale tinerilor, cu accent pe tinerii dezavantajați și, în special, pe tinerii refugiați ucraineni care au venit în Europa din cauza recentei invazii rusești în Ucraina.  

RO: 

Scopul final este de a contribui la dezvoltarea personală și socială a acestor tineri și de a le îmbunătăți capacitatea de angajare. Metaverse Learning Hub, abreviat MLH, poate sprijini lucrătorii de tineret și organizațiile de tineret pentru a-i ajuta pe acești tineri să descopere și să dezvolte competențe-cheie pentru dezvoltarea lor personală, socială și profesională.

În mod specific, MLH va oferi îndrumare și sprijin lucrătorilor de tineret pentru a găsi resurse și metodologii bazate pe dovezi care pot îmbunătăți dezvoltarea competențelor pe două teme principale: competențe digitale și competențe umane. Aceste resurse vor include studii de cercetare aplicată, abordări pedagogice și metode inovatoare, inclusiv sfaturi practice pentru a le adopta în practica lor.

Participarea la acest proiect va duce la îmbunătățirea competențelor și expertizei pentru toate organizațiile din consorțiu.  Prin intermediul acestui proiect vom beneficia de noi instrumente pentru dezvoltarea competențelor umane și digitale ale tinerilor , ceea ce ne va ajuta să ne îmbunătățim motivația și calitatea muncii cu tinerii.

EN:

The Metaverse Learning Hub project aims to design, prototype and develop evidence-informed guidance and game-based earning experiences for youth workers on the development of digital and human skills of youth, with a focus on disadvantaged youth and, particularly, young Ukrainian refugees who came to Europe because of the recent Russian invasion in Ukraine. The ultimate goal is to contribute to the personal and social development of those young people and improve their employability. The Metaverse Learning Hub, abbreviated as MLH, can support youth workers & youth organizations to help those people discover and develop key skills for their personal, social & professional development.

Specifically, the MLH will provide guidance and support to youth workers to find evidence-based resources and methodologies that can enhance skills development on two main topics: digital skills and human skills. These resources will include applied research studies, pedagogical approaches and innovative methods, including hands-on advice to adopt them in their practice.

Participation in this project will lead to enhanced skills and expertise for all consortium organizations. Specifically, the newcomers will have the opportunity to be involved in an international cooperation and acquire skills such as intercultural communication, co-creation, feedback strategies, critical reflection, etc. which can be applied in the business activities. Through this project we will benefit benefit with the new tools for the development of human and digital skills of youth , which will help us to improve our  motivation and the quality of youth work.

 

Scroll to Top
Sari la conținut