Stories that Heal – proiect de implicare tinerilor cu dizabilități în activități de tineret

Stories that heal dezvoltă capacitatea a peste 9200 de organizații de tineret și lucrători de tineret de a ajunge și de a implica tineri cu dizabilități (tineri și persoane fără dizabilități) și tineri cu oportunități reduse în activitatea de tineret ca ambasadori ai sănătății mintale în domeniul prevenirii și destigmatizării sănătății mintale în rândul tinerilor.

Titlu complet : Stories that Heal: Personal Accounts and the Power of Mental Well-being

Principalele activități implementate vor fi formarea internațională și națională a lucrătorilor de tineret pentru a înțelege sănătatea mintală a tinerilor și mobilizarea ambasadorilor pentru a implementa activități locale pilot pentru tineri, bazate pe o metodologie cu instrumente gamificate și o campanie de marketing social. Ca urmare , planificăm o campanie de marketing social cu ajutorul căreia dorim să sensibilizăm cel puțin 150.000 de lucrători de tineret, organizații și tineri cu privire la importanța sănătății mintale. Dezvoltarea unei metodologii (manual) care utilizează instrumente  sub forma de jocuri (cărți de joc, benzi desenate cu calea de alegere) pentru a sprijini responsabilizarea organizațiilor și lucrătorilor de tineret în domeniul sănătății mintale și pentru a utiliza puterea mărturisirilor personale și includerea persoanelor cu dizabilități.

–––––––––––

EN:

Stories that heal builds the capacity of more than 9200 youth organisations and youth workers to reach and engage young people with disabilities (young and non-disabled) and young people with fewer opportunities in youth work as mental health ambassadors in the field prevention and destigmatisation of mental health among young people.

The main activities implemented will be international and national training for youth workers to understand the mental health of young people and the activation of ambassadors to implement pilot local activities for young people based on a methodology with gamified tools and a social marketing campaign. As a result , we plan a social marketing campaign with which we want to raise awareness at least 150,000 youth workers, organizations and young people about the importance of mental health. Development of a methodology (handbook) using gamified tools (playing cards, choice path comic, support tree) to support the empowerment of youth organizations and workers in the field of mental health and to use  the power of personal confessions and the inclusion of different forms of disabled people.

 

 

Scroll to Top
Sari la conținut