Rezultatele implementării jocului Active Youth Hub

Proiectul „Active Youth Hub” reprezintă o inițiativă menită să ajute tinerii dezavantajați să dobândească abilități esențiale, care le vor fi de ajutor cand va veni momentul să se angajeze. Concentrându-se pe cetățenia activă, antreprenoriat și competențe digitale, proiectul urmărește să ajute tinerii să devină membri mai implicați ai societății. Prin acest proiect, dorim să explorăm procesul de implementare al jocului „Active Youth Hub” și să examinăm rezultatele acestei abordări.

Jocul „Active Youth Hub” este conceput pentru a fi captivant și educativ. Acesta încorporează o varietate de activități și provocări care promovează abilitățile vizate pentru angajare. Activitățile din cadrul jocului variază de la chestionare interactive și sarcini de rezolvare a problemelor, la proiecte care stimulează lucrul în echipă și ateliere virtuale. Partea teoretică este foarte bine integrată, asigurându-se că participanții nu doar învață noi concepte, ci sunt și capabili să le aplice in mod eficient. Jocul este ușor de înțeles, captivant și distractiv, ceea ce îmbunătățește semnificativ experiența de învățare pentru copii. Lucrătorii de tineret au puse la dispoziție instrumente și resurse pentru a facilita jocul, inclusiv materiale de ghidare, lucru care s-a dovedit a fi foarte util în final pentru ei.

La început, participanții au văzut „Active Youth Hub” ca pe un joc distractiv. Totuși, pe măsură ce au progresat, au început să realizeze valoarea educativă și noile abilități pe care le dobândeau. Această schimbare de percepție a fost crucială pentru menținerea angajamentului și motivației pe termen lung.

Structura jocului este eficientă, cu părțile teoretice integrate perfect pentru a facilita învățarea și aplicarea practică. Acest design a făcut ca jocul să fie ușor de înțeles și plăcut, făcându-l atât captivant, distractiv și provocator pentru copii. S-au implicat activ în conținut și au apreciat diferitele sarcini. Mulți participanți au comunicat facilitatorilor că au învățat multe lucruri noi prin intermediul jocului, subliniind impactul educativ al acestuia.

Nivelurile de implicare au variat semnificativ între participanți. S-a constatat că provocările personalizate și adaptive, care țineau cont de nivelurile de competență și interesele individuale, au îmbunătățit considerabil angajamentul și motivația. A fost foarte interesant să observăm cum percepțiile, implicarea și atenția s-au schimbat pe măsură ce copiii și-au dat seama că ceea ce inițial credeau că este doar un joc, era de fapt un instrument valoros de învățare.

Proiectul „Active Youth Hub” a avut un impact semnificativ asupra abilităților de angajabilitate ale tinerilor dezavantajați. Prin integrarea cetățeniei active și a antreprenoriatului într-un format de joc captivant, proiectul a motivat tinerii să preia inițiativa in ceea ce privește viitorul lor. Rezultatele pozitive și lecțiile valoroase învățate din această inițiativă oferă o bază solidă pentru eforturile viitoare de dezvoltare și angajare a tinerilor.

EN:

Active Youth Hub Implementation and Results

 

The Active Youth Hub project represents a comprehensive initiative aimed at equipping disadvantaged youth with essential employability skills. By focusing on active citizenship, entrepreneurship, and digital skills, the project seeks to empower young individuals to become more engaged and self-sufficient members of society. Through this, we want to explore the implementation process of the Active Youth Hub game and examine the results generated from this innovative approach.

The Active Youth Hub game is designed to be engaging and educational. It incorporates a variety of activities and challenges that promote the targeted employability skills.

Activities within the game range from interactive quizzes and problem-solving tasks to collaborative projects and virtual workshops. The theoretical part is very well integrated, ensuring that participants not only learn new concepts but are also able to apply them effectively. The game is easy to understand, catchy, and fun, which significantly enhances the learning experience for the children. Youth workers are provided with comprehensive tools and resources to facilitate the game, including guidance materials, a thing that turned out to be very helpful in the end for the facilitator.

At the beginning, participants approached the Active Youth Hub primarily as a fun game. However, as they progressed, they began to realize the educational value and the new skills they were acquiring. This shift in perception was crucial in maintaining long-term engagement and motivation.

The structure of the game was highly effective, with theoretical parts seamlessly integrated to facilitate learning and practical application. This design made the game easy to understand and enjoyable, making it both catchy and fun for the children. Participants found the game to be both fun and challenging. They actively engaged with the content and enjoyed the various tasks. Many participants communicated to the facilitators that they learned a lot of new things through the game, which highlighted its educational impact.

Engagement levels varied significantly among participants. It was found that personalized and adaptive challenges, which considered individual skill levels and interests, greatly improved engagement and motivation. It was a very interesting to observe how perceptions, engagement, and attention shifted as the children realized that what they initially thought was just a game was actually a valuable learning tool. This transformation underscored the effectiveness of gamification in education.

The Active Youth Hub project has made a significant impact on the employability skills of disadvantaged youth. By integrating active citizenship, entrepreneurship into an engaging game format, the project has empowered young individuals to take charge of their futures. The positive outcomes and valuable lessons learned from this initiative provide a strong foundation for future efforts aimed at youth development and employment. As the project continues to evolve, it holds the promise of creating lasting positive change in the lives of many young people.

 

Scroll to Top
Sari la conținut